معرفی واحد آموزش کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۲۳۵

به نام خدا

 

واحد تحصیلات تکمیلی (آموزش کارشناسی ارشد) زیر مجموعه معاونت آموزشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی می باشد.

در راستای تکامل علوم بالینی، بعد از شناخت لزوم راه اندازی رشته های پرستاری به صورت تخصصی، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی نیز با پتانسیل های بالقوه و بالفعلی که در آن وجود داشت، در صدد برآمد تا جهت تحصیل دانشجویان رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نماید.

بعد از انجام اقدامات اولیه به استناد رای صادره از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته موافقت به عمل آمد و اولین گروه دانشجویان بعد از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در مهرماه سال 1388 در این مرکز شروع به تحصیل کردند و این روند تا کنون ادامه دارد.

همچنین در سال 1392 با ایجاد رشته تکنولوژی گردش خون در مقطع کارشناسی ارشد در ایران، اولین گروه دانشجویان این رشته، در این مرکز شروع به تحصیل کردند و تا کنون ادامه دارد.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۹