کارشناسی ارشد ورودی 99

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

به اطلاع می رساند:

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان ( رشته های پرستاری مراقبت های ویژه و تکنولوژی گردش خون) ورودی مهر 1399 به صورت حضوری در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در واحد آموزش کارشناسی ارشد واقع در معاونت آموزشی (طبقه سوم) انجام خواهد شد.

به همراه داشتن کلیه مدارک ذکر شده در جدول زیر الزامی است:

6 قطعه عکس 4*3
اصل و کپی شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی کارت پایان خدمت
اصل و کپی دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی
اصل و کپی گواهی پایان طرح
گواهی سابقه کار
تسویه حساب صندوق رفاه مقطع کارشناسی
فایل اسکن شده کلیه مدارک ذکر شده در بالا به صورت CD یا بر روی فلش